onsdag 30 mars 2011

Säg Ja till LOV!

”Nätverket för gemensam välfärd” slår ett slag i luften, i dagens GP, mot lagen om valfrihet och ger genom sina författares titlar som psykolog och läkare ett sken av oberoende legitimitet för ett förespråkande för en total neddragning på alternativa vårdgivare eller skolor och bussar med för den delen. I artikeln skriver Patricia Bergenhem och Björn Rönnblad:
”Aktörer som de borgerliga politikerna och arbetsgivarorganisationerna Svenskt näringsliv och Almega målar gärna upp LOV och utmaningsrätten som “valfrihetsreformer”. Vi i Gemensam Välfärd menar att det i själva verket handlar om näringslivspolitiska marknadsmodeller som inte hör hemma inom offentlig verksamhet.”

Nu tillhör jag en av de borgerliga politikerna som är en av aktörerna för lagen om valfrihet men att hävda att det är en särskriven marknadsmodell är lite stolligt uttryckt. Jag undrar i mitt stilla sinne vilka de här i nätverket i själva verket är. På nätverkets hemsida skriker det röd-grön propagandamaskin, om inte annat genom färgkompositionen. Under en av sidans flikar så kan man ta sig till politiska hemsidor. Här ser vi mycket riktigt Arbetarrörelsens tankesmedja, Attac, Ordfront med flera rena vänsterorganisationer.

Att inom den offentliga välfärden öppna upp för att alternativa utförare vid sidan om de offentliga är inte i sig ett motsats-förhållande, speciellt som dessa verksamheter är offentligt finansierade i allmänhetens tjänst.

Ta en sådan sak som VG-primärvård. De som vill och får tillräckligt med folk att vilja skriva sig på en vårdcentral kan starta en under förutsättningen att de kan uppfylla offentlighetens villkor som stadgas i Krav och Kvalitetsboken. Boken kan löpande ändras på årsbasis för att slipa till och reglera kraven på de privata vårdcentralerna. Detta har inneburit att man gått från 5 vårdcentraler på Hisingen till 11. Utbudet och närheten har ökat enormt mycket och valfriheten har gjort att invånarnas behov av vård hamnat i centrum.

Valfrihetsreformer handlar inte om att göra det bekvämt för den offentliga byråkratin utan att göra det bättre och enklare för den enskilde invånaren. Framför allt skapar valfriheten en välfärd som passa olika människors olika behov och livsvillkor.


Jag säger under alla omständigheter i alla fall, Ja till LOV!

onsdag 23 mars 2011

S & Mp dirigerar åt vänster i regionen!

Regionstyrelsen behandlade idag en motion från Magnus Berntsson (KD) om vårdval inom mödrahälsovården och inom den öppna gynekologiska motagningen. Allt enligt Lagen om valfrihet. Från regionens tjänstemannaorganisation föreslog man att det skulle utredas hur det kunde se ut och fungera. Men istället för att invänta en utredning som kunde ge fakta och förutsättningar på fötterna så valde S-V-MP och Sjukvårdspartiet att säga nej till det, rakt av. Detta faller rätt bra in i den nationella vansinneskampanj som Vänsterpartiet genom för just nu där man säger nej till all form av valfrihet inom vården.

Istället för att värdera värdet av att patienter får den vård de villa ha när de vill ha den så riktar man in sig på att misstänkliggöra utförarna av vården. Jag har tidigare bloggat om hotet mot vårdcentralerna som faller in i samma tendens och igår nämnde jag deras försök att jämställa alternativ medicin med alternativa utförare av vård.

Det lustiga i kråksången är väl just inte vänsterpartiets aggerande här för de har alltid varit emot all form av valfrihet. (helst ska det väl vara statsreglerat när klockan ringer på morgonen också.) Nej det underliga är hur Socialdemokraterna, som tillsammans med oss under 10 år utvecklat vården i Västra Götalandsregionen, nu lägger sig platt på rygg och försöker backa tillbaka utvecklingen till stenåldern.

Idag fick jag handlingarna till Hälso- och Sjukvårdsnämnden på Hisingens kommande sammanträde. I handlingarna fanns det en rapport kring psykiatrin (som jag säkert får tillfälle att återkomma till i ett annat inlägg). I sammanfattningen står det:
"Konsultationsmodellen behöver anpassas till de förändringar som VG-primärvård inneburit."
Rätt klart här är att en av slutsatserna är att VG-primärvårds reformen behöver ta ett nästa steg. Konsekvensen av den politiska ledningens agerande är dock att detta inte kommer att ske. Hotet kvarstår således.

Jonas Andersson bloggade tidigare idag om Regionstyrelsens sammanträde och jag avslutar mitt inlägg med ett citat från honom:
"Fler eller färre vårdval i Västra Götalandsregionen kan mycket väl bli en viktig valfråga de närmaste månaderna. Mitt enkla svar är FLER."

tisdag 22 mars 2011

Den motsägelsefulla (V)änstern och alternativmedicinen

Ett av dagens mer motsägelsefulla utspel görs på debattsidan i dagens Borås Tidning. Regionfullmäktige ledamoten Frerich Legnemark från Vänsterpartiet skriver:
"Det står naturligtvis den enskilde fritt att laborera med homeopati, antroposofisk medicin, healing, och läkande kristaller. Däremot avvisar jag å det bestämdaste att det överhuvudtaget ska få förekomma något annat än vetenskapligt beprövad vård och medicin i offentlig regi. Jag tror och hoppas att allmänheten förväntar sig bevisad effekt, vetenskaplighet och förutsägbarhet i vården."

Det är en utmärkt skrivning och den offentligtfinansierade vården bör verkligen hålla sig till skolmedicinen och satsa på evidensbaserade behandlingar som man vet har effekt på människor åkommor. Så långt är Legnemark och jag på samma bana.
Det hela blir dock lite motsägelsefullt eller varför inte säga hycklande när Legnemark som en del av den styrande minoriteten S-V-MP-SVG öppnade upp för mer alternativmedicin som zonterapi som en del av den offentliga vården. Miljöpartiet ville självfallet gå längst i sitt vurm för hokus pokus behandlingarna men som Västnytt konstaterade den 29 november:
"I uppgörelsen mellan de styrande partierna i regionen fick miljöpartiet endast delvis gehör från samarbetspartierna i frågan om alternativmedicin. Öppenheten ska bli större, men framförallt gentemot naprapater och kiropraktorer, som har legitimerade yrken och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Idag har regionen avtal med fyra kiropraktorer, som har ungefär 5500 besök per år. Den nya uppgörelsen flaggar för att det kan bli fler sådana vårdavtal framöver."
Att medverka till att öppna upp den offentliga vården för alternativmedicin är inte precis det samma som att "å det bestämda avvisa" alternativmedicinen inom den offentliga vården. Där i ligger hycklandet.
Längre ner i artikeln blandar man sedan ihop begreppen genom att jämnställa alternativ medicin med alternativa vårdgivare. Det första handlar om Treo vs. Eucalyptusdroppar och det andra handlar om en offentligt anställd kirurg vs. en privat anställd kirurg. Fast i den frågan är Vänsterpartiet än så långe konsekvent mellan sina åsikter och vad de gör vilket jag bloggade om igår.

Ett riktigt tokigt förslag för kollektivtrafiken!

Idag har den styrande minoriteten med S-V-MP i spetsen lämnat in en motion till regionfullmäktige om införande av en enhetstaxa för kolletivtrafiken i Västra Götalandsregionen. På en presskonferens så sa regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson att han förordade en enhetstaxa på 10 kronor för regionen.

Detta är ett förslag som verkligen sätter hela kollektivtrafikens finansieringssytem på spel. Det skulle innebära en omläggning där en resa kostar 10 kronor oavsett om du åker mellan Götaplatsen och Brunnsparken eller om du åker mellan Götaplatsen och Skövde central. Det finns några sätt att finansiera en sådan omläggning, antingen genom att skära ner finansieringen av sjukvården med minst en miljard, att höja skatten med ytterligare 40 öre eller att frångå 10 kronors förslaget och pressa igenom starkt höjda biljettpriser i göteborgsområdet.

"Folkpartiet driver frågan om en förändring av prissystemet för att skapa ett
prissystem som uppfattas som både enkelt och rättvist, men som samtidigt kan
säkra Västtrafiks intäkter."
skriver Jonas Andersson i en kommentar till förslaget. Vi måste fråga oss om det inte är både rimligt och rättvist att en enkelresa mellan Göteborg och Skövde kostar något mer än en resa mellan Drottningtorget och Brunsparken. I vilket fall som helst så innebär förslaget att man antingen kommer höja skatten och minska köpkraften i regionen eller att man underminerar och sätter regionens sjukvård på obestånd och framtvingar stora nedskärningar inom vården.

Det är inte rimligt att prioritera billig kollektivtrafik framför folks rätt till vård när de mår dåligt.

Dåligt, dumt och populistiskt! Läs även
Göteborgsliberalens kommentar.

måndag 21 mars 2011

Vänsterpartiet vill stänga vårdcentraler!

I dag går vänsterpartisterna Sören Kviberg och Elsie Norberg (V) till angrepp, på GP debatt, kring den vård som bedrivs av fristående utförare i Västra Götalandsregionen. Skulle deras politik genomföras skulle 84 vårdcentraler försvinna runt om i regionen. I artikel nämns inte heller att de 20 vårdcentraler i regionen som fick bäst betyg av patienterna så drevs 16 av fristående aktörer. Med Vänsterpartiet vid makten försämras tillgängligheten inom vården kraftigt, det kan vi sätta stopp när vi går till valurnorna den 15 maj. Vi i Folkpartiet menar att de är brukarna som själva ska få avgöra vilka vårdcentraler som ska finnas – inte klåfingriga politiker som avskyr att vi invånare ska ha friheten att göra våra egna val.

Vårt regionråd Jonas Andersson kommenterar artikeln här.

tisdag 15 mars 2011

Starka unga vårdkedjor!

Inom dagens hälso- och sjukvård talas det mycket om att skapa fungerande vårdkedjor, det vill säga att överlämningen från en vårdgivare till en annan sker utan att patienten märker några organisatoriska gränser. Denna diskussion förs dock oftast med äldre patienter i fokus. Folkpartiet anser dock att det idag också finns stora brister avseende vårdkedjor för unga patienter. Särskilt tydligt är detta inom psykiatrin, där överlämningen från barn- och ungdomspsykiatrin till den ordinarie psykiatrin i många fall inte fungerar alls.
Socialstyrelsen kom, efter en omfattande nationell granskning, i december med en rapport där de tittat på hela den vårdkedja som har ansvaret för vården av barn och unga med psykisk ohälsa och sjukdom. I kedjan ingår Vårdcentraler, Barnavårdscentraler, Ungdomsmottagningar, Skolhälsovård samt den öppna och slutna vården inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Slutsatsen är att i och med att det inte finns en enhet som har ansvaret för hela kedjan så fallerar det mellan kommunala och regionala ansvar; Kort sagt barn- och unga faller mellan stolarna och råkar väldigt illa ut. I
pressmeddelandet står det tydligt:
”Granskningen visar att det på många håll är oklart vem som har ansvar för att ge de primära behandlingsinsatserna till barn mellan 6 och 18 år med psykisk ohälsa. Det är ett allvarligt brott i vårdkedjan när dessa tidiga insatser, som kan förebygga psykisk sjukdom, saknas. Det beror ofta på att kommuner och landsting inte gett något uppdrag, eller otydliga uppdrag, till verksamheterna. Det skapar oklarhet kring ansvarsfördelningen med resultatet att ingen tar ansvar.”
Jag tror att den första portalreformen i detta arbete är att lösa ansvarsfrågan kring de unga vårdkedjorna. Om ingen instans ges det totala ansvaret att följa den unge mellan de olika instanserna så kommer felen inte rättas till och unga som är i behov av vård kommer istället att falla mellan stolarna. På frågan varför ansvaret idag är oklart skriver Socialstyrelsen:
”Anledningen till oklarheterna är att kommuner och landsting ger otydliga uppdrag eller inga uppdrag alls till verksamheterna.”
Löser vi ansvarsfrågan så löser vi tydlighetsfrågan. Jag anser att en hel regional instans bör ges ansvaret för hela vårdkedjan och där med säkerställa att barn- och unga får den psykiatriska vård de behöver från start till mål.

måndag 14 mars 2011

Stärk valprocessen!

Folkpartiet har tillsammans med M och KD lagt ett förslag om att säkerställa valprocessen i Göteborg och det kommer att hanteras på kommunstyrelsens sammanträde på onsdag. Förslaget innebär förutom att Valnämnden i Göteborg får mer resurser inför omvalet och att säkerställa att det som hände i valrörelsen 2010 inte upprepas.

Helene Odenjung skriver på sin blogg att “Röster tappades bort, budröstning manipulerades och vallagens kvalitetskrav tillämpades inte. I vallokalerna var det oordning och familjeröstning upptäcktes och det fanns flera fall av bristande kontroll av legitimationer. En annan allvarlig brist var att förtidsröstningen hade för få utsedda röstmottagare. Tidvis var det endast en person som hade hand om hela valförrättningen i respektive förtidsröstningslokal och vallokaler öppnades för sent.”

Klagomålen som kom in under valet i höstas måste ses som en allvarlig varning och det är brister som behöver rättas till inför kommande val, exempelvis omvalet till regionfullmäktige den 15 maj. Senast var bristerna så allvarliga att Valprövningsnämnden utlyste ett historiskt omval till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Nu hoppas jag att kommunledningen i Göteborg kan sluta upp bakom förslaget – för det skulle en viktig del av demokratiprocessen må väldigt mycket bättre av.

PS. För övrigt vill Folkpartiet att kommun- och landstings/regionvalen hålls åtskilda från riksdagsvalet.

söndag 13 mars 2011

Regionalisera ungdomsmottagningarna

Denna text är saxad ur programmet Lyft ungas hälsa som Kristina Grapenholm och jag var med och tog fram.

Socialstyrelsen har visat att var i landet man bor spelar stor roll för hur mycket kommunerna satsar på barn och unga. Detta syns tydligt i kommunernas satsningar på ungdomsmottagningar, där det finns stora skillnader. Det finns således lokala skillnader i ungdomsmottagningarnas förutsättningar att tillgodose ungdomarnas behov av till exempel vård, rådgivning och stödsamtal. Samtidigt kan konstateras att kommunernas bidrag är så pass små att de inte utgör någon förutsättning för ungdomsmottagningarnas verksamhet, såvida regionen tillskjuter motsvarande belopp. Folkpartiet anser att detta ekonomiska utrymme finns inom regionen, varför vi föreslår att ungdomsmottagningarna regionaliseras och att regionen blir ensam huvudman. Genom en sådan förändring kan vi uppnå likvärdiga möjligheter för regionens ungdomar och samtidigt skapas en möjlighet att regionalt utveckla verksamheten till att bli ännu bättre på att möta ungdomars behov.

Folkpartiet vill arbeta för en förbättrad tillgänglighet, både avseende öppettider och fysisk placering av mottagningarna. Vidare vill vi bredda verksamheten genom att till exempel anställa dietister och fler manliga anställda. Det senare för att bättre nå unga killar, en grupp som idag är underrepresenterad bland besökarna på ungdomsmottagningarna.